مدارک مورد نیاز : 1 _ عکس صفحه اول شناسنامه 2 _ عکس پشت و روی کارت ملی 3 _ شماره شبا 4 _ کد رهگیری مالیاتی